SME D Bank เผย 9 เดือนปล่อยกู้ 5.1 หมื่นล้าน มั่นใจทั้งปีทะลุ 6.6 หมื่นล้าน

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

SME D Bank เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือนปี 65 ช่วยเหลือเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนกว่า 51,000 ล้านบาท มากกว่าตลอดทั้งปี 64 ที่ผ่านมา เติบโตกว่า 100% ประกาศเดินหน้าต่อเนื่อง ทั้งปีไม่ต่ำกว่า 66,000 ล้านบาท

น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.65) สามารถพาเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนรวมกว่า 51,000 ล้านบาท สูงกว่าตลอดทั้งปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมียอดรวม 49,331 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 100% ซึ่งยอดดังกล่าวนับเป็นการสร้างสถิติใหม่สูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งธนาคารมาในรอบ 20 ปี ก่อประโยชน์ต่อประเทศ ช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 233,580 ล้านบาท รักษาการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ 201,000 ราย

ทั้งนี้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยสำคัญ SME D Bank มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อตอบโจทย์เอสเอ็มอี ทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอย่างใกล้ชิด รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์จริง โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 เอื้อให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ อีกทั้งขยายวงเงินให้กู้ต่อราย จากเดิมสูงสุด 15 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท ประกอบกับเมื่อโควิด-19 คลี่คลาย การจับจ่ายในประเทศฟื้นตัว นักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้เอสเอ็มอีต้องการเงินทุน เพื่อเดินหน้าธุรกิจเต็มที่อีกครั้ง

สำหรับช่วงไตรมาสสุดท้าย SME D Bank ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทช่วยเหลือเอสเอ็มอีเต็มที่ ตั้งเป้าตลอดปีนี้พาเข้าถึงแหล่งทุนรวมไม่น้อยกว่า 66,000 ล้านบาท ควบคู่กับช่วยเหลือด้านงานพัฒนาครบวงจร สนับสนุนให้เติบโตเข้มแข็งยั่งยืน

ทั้งนี้ SME D Bank สามารถสร้างสถิติใหม่ สนับสนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนสูงสุดนับแต่ก่อตั้งธนาคาร ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน ได้แก่ ปี 2561 จำนวน 37,171 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 38,404 ล้านบาท ปี 2563 จำนวน 42,417 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 49,331 ล้านบาท และปี 2565 (9 เดือน) จำนวนกว่า 51,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนด้าน “การพัฒนา” เพิ่มขีดความสามารถให้เอสเอ็มอีควบคู่กับด้านการเงินเสมอ เช่น สัมมนาอบรมความรู้ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพิ่มช่องทางการขาย ขยายตลาด จับคู่ธุรกิจ พาเข้าถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 หน่วยงาน ให้คำปรึกษาธุรกิจฟรี ในโครงการ “SME D Coach” เป็นต้น โดย 9 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงบริการและได้รับประโยชน์กว่า 16,000 ราย