แนวโน้มติดโควิดสูงขึ้น! สธ.กำชับทุกจังหวัด เตรียมพร้อมระบบรักษาที่บ้าน-ชุมชน

ข่าวสุขภาพ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2565 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า การติดเชื้อโควิดภายในประเทศพบลักษณะเป็นกลุ่มก้อน โดยเฉพาะร้านอาหารกึ่งผับ ร้านหมูกระทะ และสถานบันเทิง ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ในหลายจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา อุบลราชธานี ขอนแก่น ชลบุรี มหาสารคาม และอุดรธานี นอกจากนี้ ยังพบการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับตลาด เรือนจำ โรงงาน สถานประกอบการ ถนนคนเดิน แคมป์คนงาน งานศพ งานแต่ง และงานเลี้ยงปีใหม่

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า ช่วงหลังเทศกาลปีใหม่สถานการณ์เริ่มเป็นไปตามที่คาดการณ์ คือ ผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตลดลง แต่พบสัญญาณผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดที่มีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก จึงขอให้ผู้ที่กลับจากการเดินทางช่วงปีใหม่เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง 14 วัน ขอให้หน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆ เน้นการทำงานที่บ้าน (Work From Home) ทํานายเบอร์โทรศัพท์ แม่นที่สุดในโลกในสัปดาห์แรก พร้อมตรวจ ATK อย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะนานเกิน 4 ชั่วโมง หรือไปในสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและงดการรวมกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้กำชับนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด และ ผอ.รพ.ให้เตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยทั้งเตียง ยาและเวชภัณฑ์ จัดระบบการรักษาที่บ้านหรือชุมชน (HI / CI) ไว้รองรับผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ขยายบริการฉีดวัคซีนทั้งแบบ walk in และจัดบริการเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนมากที่สุด ขอให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับ และผู้ที่ถึงเวลารับเข็มกระตุ้นตามที่กำหนดมารับวัคซีน โดยติดต่อสอบถามสถานบริการของรัฐใกล้บ้าน และใช้มาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือ และเว้นระยะห่าง รวมถึงงดไปสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ หากพบสถานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการขอให้แจ้งฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

อ้างอิง
https://www.khaosod.co.th/covid-19/page/4