เปิดใช้แล้ว! สะพานคอนกรีตข้ามลำชี จ.สุรินทร์ ย่นระยะทางเชื่อม จ.บุรีรัมย์ 21 กม.

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ทช.เผยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำชี จ.สุรินทร์ เสร็จสมบูรณ์ เปิดให้สัญจรทดแทนสะพานไม้เดิมที่ชำรุดผุพัง เดินทาง จ.สุรินทร์-จ.บุรีรัมย์ ย่นระยะทางถึง 21 กม.

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำชี (สะพานท่าสว่าง ชุมแสง) ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เสร็จสมบูรณ์ และปัจจุบันเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 93.016 ล้านบาท

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 21 กิโลเมตร

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำชี ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่างได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้าง เพื่อเชื่อมระหว่างบ้านโคกเพชร ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กับบ้านหัวช้าง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการทดแทนสะพานไม้เดิมที่พังเสียหายไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและความไม่สะดวกในการเดินทาง

ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามลำชี (สะพานท่าสว่าง ชุมแสง) โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 290 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตต่อเชื่อมทั้งสองด้าน ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร มีทางเท้า ติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร วางท่อ และปลูกหญ้า

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business