เชียงใหม่ขยายเวลา Walk in ฉีด Pfizer ถึง 6 ธ.ค. 64-แนวโน้มระบาดลดพบติดเชื้อรายวันแค่ 150 ราย

เรื่องที่น่าสนใจ

เชียงใหม่ – เชียงใหม่ขยายเวลา Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ Pfizer ถึงวันที่ 6 ธ.ค. 64 ส่วนสถานการณ์แพร่ระบาดเริ่มพบผู้ติดเชื้อใหม่รายวันลดลงโดยล่าสุดเจอเพิ่ม 150 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 95 ปี มีหลายโรคประจำตัวและไม่เคยรับการฉีดวัคซีน ติดเชื้อในครอบครัวเชื่อมโยงคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่

ช่วงค่ำวันนี้ (3 ธ.ค. 64) ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวัน ว่า ในวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 150 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพียง 2 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่างๆ 21 ราย จาก 7 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์ห้างบิ๊กซี สาขาดอนจั่น 7 ราย, คลัสเตอร์บ้านบวกจั่น หมู่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม 4 ราย, คลัสเตอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป่าเปา ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ 3 ราย, คลัสเตอร์บริษัทสแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด 3 ราย, คลัสเตอร์บ้านปางอีกา หมู่ 8 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม 2 ราย และคลัสเตอร์หอพักข้างวัดตำหนัก หมู่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1 ราย

นอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อในคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค, การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัส จำนวน 11 ราย จาก 6 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์แคมป์บริษัทไฮไลท์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4 ราย, คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 2 ราย, คลัสเตอร์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซา 2 ราย, คลัสเตอร์ตลาดวโรรส 1 ราย, คลัสเตอร์ร้านข้าวต้มย้ง สาขา 2 รวมโชค อำเภอสันทราย 1 ราย และคลัสเตอร์ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1 ราย ขณะที่การติดเชื้อในกลุ่มครอบครัว พบเพียง 2 ราย จาก 1 ครอบครัว ที่หมู่ 8 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม

ด้านการเฝ้าระวังโรค เมื่อวานนี้ (2 ธ.ค. 64) ได้มีการตรวจ ATK เชิงรุกในทุกอำเภอ รวมทั้งหมด 1,288 ราย พบผู้มีผลบวก 112 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.70 โดยทุกรายจะได้รับการติดต่อให้เข้ารักษาตัวที่ศูนย์แยกกักชุมชน (Community Isolation-CI) หรือการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation-HI) ประจำอำเภอแล้ว ส่วนการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และผู้สัมผัส เมื่อวานนี้ตรวจทั้งหมด 2,270 ราย พบเชื้อ 209 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.21

 

สำหรับผู้เสียชีวิต 1 รายวันนี้เป็นชายไทย อายุ 95 ปี มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง และไตเรื้อรัง ติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน โดยวันที่ 20 พฤศจิกายนมีอาการไข้ ไอ สองวันต่อมาได้รับการตรวจยืนยันพบว่าติดเชื้อโควิด-19 รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม กระทั่งวันที่ 2 ธันวาคมระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตลงในเวลา 09.45 น.

ขณะที่การฉีดวัคซีน ขณะนี้มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,460,967 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.48 ของประชากรทั้งหมด 1.7 ล้านคน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ขยายเวลาแคมเปญพิเศษ Walk in ฉีดวัคซีนสูตร Pfizer + Pfizer ออกไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 โดยผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถขอรับการฉีดได้ที่หน่วยฉีดระดับอำเภอทุกแห่ง สำหรับอำเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถไปฉีดได้ที่หน่วยฉีดห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซา และโรงพยาบาลนครพิงค์ ส่วนหน่วยฉีดห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล จะเปิดให้บริการในวันที่ 6 ธันวาคม 64 เพียงวันเดียว ทั้งนี้ ผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม มาแล้วมากกว่า 3 เดือนหรือ 90 วัน และมีความประสงค์จะฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็มที่ 3 เป็น AstraZeneca สามารถ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ทุกหน่วยฉีด จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-8102-3422, 09-8102-5783 และ 09-8102-8632