สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งขายหุ้น SCG 4.8212%

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รับแจ้งการจำหน่ายหุ้นของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) หรือ SCG โดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 4.8212% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 17.9162% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 4.8212% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 17.9162% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

แอร์เอเชีย เอวิเอชั่น เก็บหุ้น AAV 45.12%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รับแจ้งการ ได้มาของหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV โดยบริษัท แอร์เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 45.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 45.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 45.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 45.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ